Banner

Výbor sdružení

Výbor sdružení je pětičlenný. Výbor sdružení tvoří předseda a čtyři místopředsedové. Členové výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let.Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady prostou většinou hlasů.

  • JUDr. Matěj Stejskal, předseda sdružení 
  • Ing. Miloš Anděl, místopředseda sdružení
  • MUDr. Petr Lošan,  místopředseda sdružení 
  • RNDr. Jaroslav Loucký, místopředseda sdružení
  • MUDr. David Čutka,  místopředseda sdružení