Banner

Založení Asociace

Dne 10.12.2010 byla založena ASOCIACE center lékařské genetiky České Republiky , o.s. Dále byla projednána změna stanov a byl jednomyslně přijat návrh nového výboru na změnu stanov. Nové znění stanov bylo zasláno na Ministerstvo vnitra ČR.