Banner

Z posledních novinek vybíráme ...

 

Tisková zpráva 28.6.2013

Praha, Česká republika, a Shenzhen, Čína, 28 června 2013. Dnešního dne oznámili BGI Health a Asociace center lékařské genetiky ČR založení genetického testovacího centra v Praze, které bude jejich prvním společným centrem zaměřeným na prenatální diagnostiku v Evropě. Projekt pomohla zprostředkovat Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Slavnostního oznámení se zúčastnili PhDr. Miroslava Kopicová, první místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR, Dr. Jian Wang, prezident společnosti BGI a JUDr. Matěj Stejskal předseda Asociace center lékařské genetiky ČR.

Přílohy článku ...
Download this file (tisková zpráva 28_6_2013  (4).doc)tisková zpráva 28_6_2013 (4).doc[ ]34 Kb
Download this file (tisková zpráva 28_6_2013.pdf)tisková zpráva 28_6_2013.pdf[ ]186 Kb
Celý článek...
 

Tisková konference

28.6.2013 v Praze ve 13:00 proběhne tisková konference k chystanému otevření nové laboratoře.

Asociace Center lékařské genetiky ČR  a největší genomická společnost na světě  BGI zavedli do klinické praxe v České republice neinvazívní prenatální test trizomie (NIFTY) chromozomů č.21 - Downova syndromu, č.18 - Edwardsova syndromu a č. 13 - Patauova syndromu. Test může stanovit riziko dalších chromozomálních vad včetně vad pohlavních chromozomů. Úspěšná spolupráce bude pokračovat společným projektem v České republice.

Přílohy článku ...
Download this file (pozvanka_tiskova_konference_28_06_2013.pdf)pozvanka_tiskova_konference_28_06_2013.pdf[ ]608 Kb
Celý článek...
 

PRAGUE SPRING SYMPOSIUM GENOMICS IN REPRODUKTIVE MEDICINE

Ve dnech 3. a 4. 5. 2013 pořádá Asociace center lékařské genetiky ČR spolu s BGI health Europe v Praze na Novotného lávce mezinárodní konferenci „PRAGUE SPRING SYMPOSIUM GENOMICS IN REPRODUKTIVE MEDICINE“.

Přílohy článku ...
Download this file (Prague-Spring-Symposium-Genomics-in-Reproductive-Medicine (2).jpg)Oficiální pozvánka[ ]825 Kb
Download this file (Přihláška_ACLG.doc)Přihláška[ ]49 Kb
Celý článek...
 

Stanovisko k úhradám odbornosti 816

Stanovisko Společnosti lékařské genetiky, Asociace center lékařské genetiky ČR a PRIVALABU k situaci ve financování zdravotní péče v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky v roce 2013.

Přílohy článku ...
Download this file (Memorandum SLG a ACLG.pdf)Memorandum SLG a ACLG.pdf[ ]291 Kb
Celý článek...
 
 

Vítejte na stránkách občanského sdružení
Asociace center lékařské genetiky České Republiky, o.s.

Cílem činnosti sdružení je společný a koordinovaný postup členů sdružení při připomínkování, úpravách, návrzích a prosazování právních a profesních norem na úseku lékařské genetiky a dále prosazování všech oprávněných zájmů členů sdružení vůči třetím osobám, a to zejména orgánům státní správy a samosprávy, zájmovým, profesním a jiným subjektům, zdravotním pojišťovnám, apod.

Cílem sdružení je dále podpora jeho členů na úseku informovanosti veřejnosti, vzdělávací a publikační činnosti, stejně jako i popularizace lékařské genetiky , jejich možností a výsledků před širokou veřejností.


Sdružení usiluje zejména o:

  • vytváření rovných podmínek pro poskytovatele zdravotní péče v oboru ambulance a laboratoř lékařské genetiky.
  • stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování oprávněných ekonomických zájmů jeho členů a řešení eventuálních sporů.
  • zvyšování odborné a etické úrovně poskytovatelů zdravotní péče v oboru ambulance a laboratoř lékařské genetiky a to zejména s důrazem na zavedení kontroly kvality a systému jakosti. 
  • prosazování účasti zástupců sdružení  při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru lékařská genetika  v České Republice a dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností jeho členů 
  • přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů v oblasti lékařské genetiky.
  • zastupování svých členů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině a to zejména v dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a smírčích řízeních.

JUDr. Matěj Stejskal, předseda sdružení